• Västia Care - bostadsanpassning

Fallolyckor

I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år någon gång att råka ut för en fallolycka. Ungefär 8 av 10 av de som faller och skadar sig är personer över 65 år Vanligaste olycksplatsen är i hemmet.

Vanligaste olyckan är att man snubblar eller halkar, till exempel på gång- och cykelbanor och gator, men mest vanligt förekommande i den egna bostaden. Bland äldre inträffar 75  procent av skadorna i hemmiljö.

Du kan själv anpassa ditt hem så risk för att ramla minskar och man vet även att fysisk aktivitet, ökar din balans. Du kan läsa mer om det i Socialstyrelsens katalog om halkolyckor www.socialstyrelsen.se

eller på 1177.s hemsida. Länk www.1177.se