• Västia Care - bostadsanpassning
  • Västia Care - bostadsanpassning

Svängstolen™

Vår Svängstol™ hjälper brukaren att i större utsträckning klara sig själv vid duschning.

OBS! Rekommenderad minsta duschrums-modell pga sväng-utrymme för knäna är 1100.