• Västia Care - bostadsanpassning

Titta på vårt grannland Danmark

I Danmark har man drivit flera större projekt med att installera bidétoalett på äldreboende. I rapporterna kan man bl a läsa att man haft synliga vinster inom främst tre områden.

  • Förebyggande mot urinvägsinfektioner
  • Tidsbesparande för personalen
  • Ett värdigt toalettbesök

Vi har sålt bidétoaletter i över 25 år och vi vet att vi gör skillnad, på riktigt!