• Välfärdsteknik - Västia Care
  • Välfärdsteknik - Västia Care

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Innovativa och trygga lösningar kan göra det möjligt med eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknik kan vara ett komplement för att öka äldre personers delaktighet, självständighet och trygghet.

Begreppet välfärdsteknologi kan också användas i vidare mening och innefatta all teknik som på ett eller annat sätt förbättrar livet för de som är i behov av den.

User Image

På MDF kan du läsa om olika områden där nyttan av välfärdsteknik är stor.

User Image

Här kommer några goda råd för att göra ditt badrum mer funktionellt och säkert.

User Image

I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år någon gång att råka ut för en fallolycka.

User Image

I Danmark har man drivit flera större projekt med att installera bidétoalett på äldreboende.