• Västia Care - bostadsanpassning
  • Västia Care - bostadsanpassning

Duschväggar från Västia Care

VÄSTIA ÄR SPECIALISERADE på att utveckla och tillhandahålla duschväggar och stödhjälpmedel till människor med extra behov.

För redan våtsäkra golv har vi utvecklat stabila duschväggar. Dessa kan anpassas till olika miljöer, utformas efter behov och dessutom specialbyggas efter specifika krav.

User Image

Västia Duschväggar1v

User Image

Västia Duschväggar2v

User Image

Västia Duschväggar3v