Bostadsanpassning Malmö

Du vet väl att du kan få en utprovning i ditt hem om du bor i Malmö stad.

När du söker bostadsanpassningsbidrag kan du behöva bifoga ett utprovningsprotokoll. Det kan vi hjälpa dig med, för oss är det viktigt att du får rätt produkt och eventuella tillbehör så som förhöjning, armstöd eller lift, därför kan en av våra rådgivare komma hem till dig eller träffa dig vid någon av våra utställningar.

Vid hembesök  monteras sitsen  på din egen toalettstol, vatten och el ansluts tillfälligt, och rådgivaren demonstrerar hur den fungerar och du får själv prova produkterna. Besöket tar ca 1 timma. Därefter skriver rådgivaren ett utprovningsprotokoll. Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

För att boka utprovning kontakta oss på info@vastiacare.se eller ring oss 031-94 35 26.

Du kan söka stöd via din kommun i Malmö

På Malmö stads hemsida kan du hitta information om hur du söker bidrag för bostadsanpassning, www.malmo.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Västia Care för frågor och funderingar.

Visa produkter inom Bostadsanpassning