• Västia Care - bostadsanpassning

Vill du läsa mer om nyttan med välfärdsteknik?

På MDF – Myndigheten för Delaktighet kan du läsa om exempel på olika områden där nyttan av välfärdsteknik är stor. Du kan också läsa om hur Välfärdsteknik kan förbättra arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal, men även dom möjliga ekonomiska vinster man kan göra. Fast viktigast är ju ändå att det bidrar till större självständighet. Här kan du läsa mer https://www.mfd.se/verktyg/arbeta-med-digital-teknik/nyttan-med-valfardsteknik/