Nyttan med välfärdsteknik

På MDF kan du läsa om olika områden där nyttan av välfärdsteknik är stor.

Västia Care - bostadsanpassning

Tryggt badrum

Här kommer några goda råd för att göra ditt badrum mer funktionellt och säkert.

Västia Care - bostadsanpassning

Fallolyckor

I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år någon gång att råka ut för en fallolycka.

Titta på vårt grannland Danmark

I Danmark har man drivit flera större projekt med att installera bidétoalett på äldreboende.