Västia Care - bostadsanpassning

Tryggt badrum

Så gör du ditt badrum mer tryggt och säkert

Västia Care - bostadsanpassning

Fallolyckor

I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år någon gång att råka ut för en fallolycka.

Titta på vårt grannland Danmark

I Danmark har man drivit flera större projekt med att installera bidétoalett på äldreboende.